10 Eylül 2014 Çarşamba

Kırklareli / Aşağıpınar Kazı Alanında Açık Hava Müzesi Çalışmaları Başladı ( Neolithic site - Aşagı Pınar )
Kırklareli'nde 21 yıldır sürdürülen Aşağıpınar arkeolojik kazı alanında, açık hava müzesi çalışmalarına başlandı.Önümüzdeki yıl açılması planlanan açık hava müzesin'de, Aşağıpınar'daki yaşam,Anadolu'daki farklı yaşam biçimlerinin nasıl şekillendiği anlatılmaya çalışılacak.Kazı alanında üniversite öğrencileriyle çocuklara yönelik yapay kazı alanı oluşturulup ,İlkokul ya da ortaokul düzeyindeki çocuklara yapay kazı alanında eğitmen nezaretinde çalışmalar yaptırılacak. 


Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli İl merkezinin 3 km. güneyinde yer alan bir höyüktür.Saptanan en eski yerleşme neolitik çağa, M. Ö. 6400 yıllarına tarihlenmektedir. Küçük bir göle bakan yamaçta kurulmuş olan Aşağı Pınar'ın en eski kültür katı, Anadolu son neolitik-Hacılar kültürleriyle çağdaştır. Anadolu'da başlayarak gelişen tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşamının Balkanlara,Avrupaya ilk aktarımı temsil etmesi bakımından uygarlık tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Neolitik Devrim olarak bilinen tarım, hayvancılık ve köy yaşamı, Anadolu ve Yakındoğu'da M. Ö. 11. binyıllarında başlamış ve M. Ö. 7. binyılın ilk yarısında tüm kurum ve kurallarıyla ortaya çıkmıştır; Anadolu'da bu kültürel gelişim sürerken Trakya da dahil olmak üzere tüm Avrupa'da halen avcı-toplayıcı gezgin yaşam vardı. Başta buğday, arpa, mercimek, buğdaygillerin tarıma alınması, koyun, keçi, sığır ve domuzun evcilleştirilmesi, kilden kap-kacak yapılması, sürterek biçimlendirilip parlatılmış taşlardan başta balta ve takılar olmak üzere çeşitli aletlerin üretilmesi, dörtgen planlı konutlarla belirlenen ve "Neolitik Paket" olarak bilinen öğeler Anadolu'dan Trakya yoluyla Balkanlara ve oradan da Avrupa'ya aktarılmıştır


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder