27 Eylül 2014 Cumartesi

Kastamonu / Küre Dağları Milli Parkı Tarihi Kocagöz Konağı Müze Ev Oluyor ( Küre Mountains National Park , Kastamonu )


Küre Dağları Milli Parkı Tarihi Kocagöz Konağı müze ev oluyor.
Kocagöz Konağına konulacak derneğin toplamış olduğu müze malzemelerinin konulacağı yerler hakkında gerekli görüşmeler yapıldı.
Küre Dağları Milli Parkı, tampon bölgesiyle toplamda 132.000 hektarlık bir alana sahiptir.Bölgenin karstik (kireçtaşı) arazi yapısı yoğun yağış ve su aşındırması sebebiyle oluşan dev kanyonlar ve mağaralar bu gür ormanlarla birleşince özel ekosistemler oluşturmuştur.
Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile WWF’in dünyada doğa koruma açısından belirlediği 200 ekolojik bölge arasında yer almaktadır.
Bütün bu özellikleriyle, Türkiye'deki tabiat yürüyüşü mekânları arasında önemli bir yere sahip olan park,  Pan Parks sertifikası almaya da hak kazanarak önemli bir başarı sağlamıştır.
Milli Park sınırları içinde, sadece girilmesine izin verilen bölgelerde doğa turizmi ve doğa sporları yapılabilmektedir. Küre Dağları bölgesinde ziyaret edilebilecek en önemli yerler;Devrekani çayının oyduğu derin kanyon, hem Azdavay, hem de Pınarbaşı’nda, doğa sporu için eşsiz imkanlar sunmaktadır. Bu kanyonun derinliği, 1200 metreye kadar ulaşmaktadır ve buyüzden sadece profesyonel sporcuların geçmesine uygundur. Pınarbaşı ilçesindeki Milli park sınırları içinde kalan bir diğer tabii önemli oluşum da Ilgarini Mağarası'dır. Bu mağaranın son iki saatlik yürüyüş kısmı nemli, epeyce dik bir yokuşa sahip ormanda yapılmaktadır.Ancak rehber alınarak ulaşılabilecek olan mağaranın girişi oldukça büyük boyuttadır.Pınarbaşı ilçesinde ayrıca, “Horma Kanyonu” ve buradan dökülen suyun oluşturduğu  “Ilıca Şelalesi” bulunur. Kolay bir yürüyüşle ulaşabilecek şelalede yüzülebilir, ateş yakmadan piknik yapılabilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder