26 Eylül 2015 Cumartesi

Niğde - Niğde Etnografya ve Arkeoloji Müzesi

Niğde Müzesi, Niğde ve çevresinde ortaya çıkan eserlerin 1933 yılında Halil Nuri Yurdakul tarafından topladığı eserlerle ilk kurulma adımı atılmıştır. Toplanan eserler önce Karamanoğullarına ait bir yapı olan Akmedrese’de bir araya getirilmiştir. Böylece Niğde’de ilk Müzecilik faaliyetleri 1939 yılında Akmedrese’de başlamıştır. II. Dünya Savaşı sırasında, Niğde Türkiye'nin tarihi açısından hiç işgal görmemiş korunaklı bir yer olması nedeniyle İsmet İnönü döneminde İstanbul Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji müzelerinin kıymetli eserleri

23 Eylül 2015 Çarşamba

Trabzon - Taşocağı Köy Evi Müzesi Kuruldu
Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Taşocağı köyünde köy kültür varlıklarının yer aldığı Köy Evi Müzesi açıldı.Taşocağı Köyü’nde restore edilen eski bir evde kurulan müze'de , gündelik hayatta kullanılan eşyalar, kap-kaçak, tarım ve orman araç gereçleri sergilenecek.Müze ile , bir köy evini bütüncül, özgün kullanım eşyaları ile sergileyerek

20 Eylül 2015 Pazar

Konya - Beyşehir Milli Parkı

          


 Konya ili sınırları içindeki Beyşehir Milli Parkı, 1993 yılında ilan edilmiştir.Ülkemizin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nün jeomorfolojik yapısı; karstik arazi şekillerinin kalıntısı olan çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında ada kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlamaktadır.Bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak ve sulak alan olma niteliği, kuş göç yolları üzerinde olması,potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları ile önemi milli parklarımızdandır.

16 Eylül 2015 Çarşamba

Bursa / Uludağ Milli ParkıMarmara Bölgesi'nde , Bursa ili sınırları içindedir. Flora ve faunasının zenginliği ile 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir.Bursa Ovası'ndan kısa mesafede 2543 m’ye kadar yükselen Uludağ, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktasıdır.  Yerkürenin derinliklerinden gelen magmanın kırıklar ve çatlaklar boyunca yeryüzüne doğru yükselmesi ve katılaşması sonunda meydana gelen Uludağ'ın

Kastamonu / Kurtuluş Madalyalı İlçe ; İnebolu

Geleneksel konut mimarisi, aşı boyalı ahşap evleri , 400’ü aşkın tescilli sivil mimarlık yapı örneği ile farklı tarihsel dönemlere ait ögeleri içinde barındıran bir açık hava müzesi niteliğindeki İnebolu,Kastamonu'nun şirin bir sahil kasabası'dır. Aynı zamanda kayıkla kağnının mucizeler yarattığı,İstiklal Madalyalı tek ilçedir. 

6 Eylül 2015 Pazar

Kıbrıs - Girne / Dr. Fazıl Küçük Müzesi

Fazıl Küçük, Kıbrıslı Türk politikacı, gazeteci ve köşe yazarı. 1959 sonunda Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıslı Rumların ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı,Kıbrıslı Türklerin, Rauf Denktaş'tan önceki önderi Dr. Fazıl Küçük’ün 1939 yılın­dan itibaren klinik ve konut olarak kullandığı Girne Caddesi, No.l72’deki iki katlı yapı, bir yıllık düzenleme çalışmaları tamamla­narak 14 Mart 1997 tarihinde müze olarak halkın ziyaretine açılmıştır.Bina ,1942 yılından ölümüne kadar, Türk halkının dili, gözü, savunucusu olan Halkın Sesi gazetesinin idare yeri olmuş,

5 Eylül 2015 Cumartesi

Sivas - Atatürk Kongre ve Etnoğrafya MüzesiAtatürk Anadolu'da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 
Samsuna çıktıktan sonra, Erzurum Kongresini yapmış, 
Sivas Kongresini yapmak üzere 2 eylül 1919 günü
 Sivas'a gelmiştir. Sivas Lisesi binası Kongreye ayrılmış 
ayrıca Atatürk ve arkadaşları Sivas'tan ayrılıncaya 
kadar bu binada kalmışlardır.
Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919-11Eylül 1919 tarihleri 
arasında çalışmalarını sürdürerek önemli kararlar alınmıştır.