7 Ağustos 2013 Çarşamba

CATALHOYUK 2013 -Sınıfsız toplum bulgusu ve Anadolu'da ilk kumasÇatalhöyük’te sınıf ve
cinsiyet ayrımı yoktu
“Çatalhöyük kazılarından
öğrendiklerimiz bize modern
toplumla ilginç karşılaştırmalar
yapma olanağı sunuyor. Neolitik
dönemde yerleşkeler genelde 20-30
haneden oluşurken Çatalhöyük’te 8
bin kişinin yaşadığını biliyoruz.
Buna rağmen Çatalhöyük’te merkezi
güç olmadan; idari yetkililer ve
çeşitli otoriteler kurmadan bir yaşam
sürüldüğünü görüyoruz. Eşitlikçi ve
lidersiz bir toplum, herkes aynı
sosyal statüde, kadın-erkek, genç-
yaşlı ayrımı yapılmıyor.”