19 Temmuz 2015 Pazar

İzmir - Ödemiş / Birgi Kasabası ve Türk EvleriBirgi, İzmir Ödemiş'e bağlı küçük bir kasaba. 13, 14 ve 15. yüzyıllarda hüküm süren Anadolu Türk Beylikleri Menteşeoğulları ile Aydınoğulları beyliklerinin mimari izleri aradan geçen yedi yüz yıldır Birgi'de  devam etmektedir.Birgi,yaşayan bir açık hava müzesi niteliğindedir.Çakırağa, Sandıkoğlu ve Kerimağa konakları gibi büyük konutların yanı sıra sivil mimariyi yansıtan örnekler günümüze gelebilmiştir. Dar sokakların çevresinde yüksek duvarlarla birbirlerinden ayrılan evlerde
dış sofalı planlar yaygın olarak kullanılmıştır. Buradaki yapıların zemin katları taş, üst katları ise ahşaptan yapılmıştır. Zemin katlar pahlı köşeleri olan sağır duvarlardır. Evlere giriş iki kanatlı ve geniş ahşap kapılardandır. Üst katlar çıkmalar, sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler ve bunların üzerini örten geniş saçaklı çatılarla dikkati çekmektedir. Türk evlerinin tipik örnekleri bu evlerde görülmektedir. 
Kurtuluş Savaşı sonrasında yanan ve yeniden düzenlenen şehrin güney kesimindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan evler geometrik plan düzeni ile diğer bölgelerden ayrılmaktadır. Bu bölgede daha mütevazı ve diğerlerinden farklı yapılar bulunmaktadır. Bununla beraber evlerin yapımında taş zemin katları ve ahşap malzemeler diğer bölgelerdeki evlerde olduğu gibi aynen kullanılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder