13 Aralık 2015 Pazar

Rize / Kaçkar Dağları Milli Parkı
 Kaçkar Dağları Milli Parkı , Fırtına deresi ve Hemşin deresi arasında kalan Kaçkar Dağları üzerinde kurulmuştur. Ülkemizde Pleistosan‘e ait buzul izleriyle beraber aktüel buzullaşmanın birlikte görüldüğü ender yerlerden birisidir.Bu sahada birçok buzullarla birlikte; buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve morenler bulunmaktadır. Kaçkar Dağları’nda yaklaşık 100 adet buzul gölü bulunmaktadır.Dört bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarında bulunan Milli Parkın aynı zamanda ülkenin en bol yağışlı kesiminde olması orman, alpin çayır ve orman altı florasını olağanüstü zenginleştirdiği gibi, akarsular yönünden de benzersiz kılmakta; Fırtına deresi, Hemşin milli parkı çevrelemektedir. Bölgede bulunan 2500 bitki taksonundan, 160'ı bölge, 300'ü Türkiye açısından endemiktir. Orman gülünün 3000 m yükseklikte görüldüğü tek yerdir
Alüvyal Ormanlar ; Fırtına deresinin denize döküldüğü noktadan Çat köyüne kadar
olan alanda derenin taşıdığı alüvyon malzemenin birikmesiyle oluşmuş akarsu taraçaları oluşmuştur. İçinde kızılağaçlarında bulunduğu bu ormanlar derin kök yapılarıyla toprağı erozyona karşı korumaktadır. Toprağı koruyan ormanlar bu alanlarda tarım yapılmasına da imkan sunmaktadır. Fırtına vadisi ile yan vadisi olan Palovit vadisinin 
Doğal Yaşlı Ormanları Türkiye'nin en iyi korunmuş doğal
ormanlarındandır. Vadi yamaçlarının çok sarp olması ağaç kesimini engellemiş, yaşlı, anıt ağaçlar, zamanımıza kadar ulaşmıştır. Fırtına vadisinde bulunan 4603 hektarlık Doğal yaşlı orman Avrupa'daki acil daha iyi korumaya ihtiyacı olan 100 ormandan biri olduğu kabul edilmiştir.
Yörede  Zir kale,Kale-i Balâ,Elevit kalıntıları, Çat köprüsü, tarihi konaklar, Vartivor ve Hodoçur yayla şenlikleri gibi tarihi değere sahip eser ve kalıntılar ile kültürel değerler yer almaktadır.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde, anıtsal özelliği bulunan kültürel eserleri ziyaret, doğa tanıma yürüyüşleri, flora ve fauna inceleme, kampçılık, yayla kültürünü tanıma, yamaç paraşütü, rafting, dağcılık-zirve tırmanışları, buzullar ve buzul göllerini ziyaret etmek gibi pek çok aktiviteler de gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde de Kaçkar Dağı Milli Parkı, gerek doğa yürüyüşleri ve gerek zirve tırmanışları gözetildiğinde, önemli bir potansiyele sahiptir. Milli Park’taki irili ufaklı 40 kadar kırsal yerleşim birimi ve yaylalar da bölgede çok önemli yer tutmaktadır. Bunların içinde en önemlilerinden biri Ayder Yaylası, Türkiye’nin en eski kaplıcalarına sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder