4 Mart 2015 Çarşamba

Konya - Karatay Medresesi Çini Eserleri MüzesiKaratay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu Devri çini işçiliğinde önemli yeri bulunan Karatay Medresesi 1955 yılında "Çini Eserler Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır.Karatay Müzesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki Kubat-Âbad Sarayı kazı buluntuları arasında olan duvar çinileri, çini ve cam tabaklar ile
Konya ve yöresinde bulunan Selçuklu döneminden itibaren günümüze gelmiş çini ve seramik tabaklar, kandiller ve alçı buluntuları , Beyşehir Eşrefoğlu Camii'ne ait tavan göbekleri sergilenmektedir.
Selçuklu'nun matematik ve özellikle astromoni'de önemli eğitim kurumlarından biri olan Medrese, tek katlıdır ,sille taşından yapılmıştır. Giriş doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçiliğinin şaheser bir örneğidir. Yazı ve desenlerle süslenmiştir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.Kapıdan, evvelce kubbe ile örtülü (şimdi üzeri açık) bir avluya, buradan da bir kapı ile medreseye girilir. Medrese salonunun üzeri, merkezinde fener bulunan ve mozaik çinilerle kaplı kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağında, duvarların üst kısımlarındaki bordürlerde ve hücre kapıları üzerindeki panoda Ayetler yazılıdır. Binanın batı yönünde bulunan beşik tonozlu eyvanın kemerinde Besmele ve Ayet-el Kürsi yer almaktadır.
Atatürk'ün, 1931 yılındaki Konya gezisinde tahribini gördüğü Karatay Medresesi hakkında bir telgrafı bulunmaktadır ;
 İşte o telgraftan bir bölüm:
Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine, 
1. (...) Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri ve eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim (…)
2. Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk medeniyetlerinin hakiki mimari şaheserleri sayılacak kıymette bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Sahip Ata Medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescit ve İnce Minareli Cami  derhal ve müstecelen tamire muhtaç haldedir. Gazi Mustafa Kemal.” (Atatürk’ün, Başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği  22 Mart 1931 tarihli telgraf.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder